ADVOKATER

Michael Olofson

Madelaine Hagen Ekström

Anders Cederberg

Daniel Alverlind

Född: 1955
 
Verksam vid advokatbyrån från: 2017.
 
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 
1990

Utbildning: 
Lunds Universitet 
(jur. kand. 1982)

Yrkes-erfarenhet:  
Kristianstads tingsrätt tingsnotarie 1983-1985 
Hovrätten för Övre Norrland, hovrättsfiskal 1987, Allmänna Advokatbyrån i Östersund 1987-2010, Advokaterna Olofson & Hagen Ekström 2011-2016
Partner Advokatbyrå 2017-

Verksamhets-inriktning:
 Familjerätt, brottmål, skadeståndsrätt, allmän praktik.

Född: 1961
 
Verksam vid advokatbyrån från: 2017.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 
1995

Utbildning
Lunds universitet
(jur. kand. 1987).

Yrkes-erfarenhet: 
Östersunds tingsrätt, tingsnotarie 1989-1991 
Egen juridisk verksamhet 1991-1995
Sjöbergs Advokatbyrå 1996-2010
Advokaterna Olofson & Hagen Ekström 2011-2016
Partner Advokatbyrå 2017-

Verksamhets-
inriktning:
 
Familjerätt, brottmål, skadeståndsrätt, allmän praktik.

Övrigt: Uppdrag som sekreterare och vice ordförande i Östersunds Juristklubb. Norsk konsul sedan 1998.

Född: 1971
 
Verksam vid advokatbyrån från: 2017.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 
2018

Utbildning:
Uppsala Universitet (jur. kand. 2006) 

Yrkes-
erfarenhet:

Kronofogdemyndigheten 2006-2010
Familjens jurist 2010-2015
Familjejuristerna Alverlind & Cederberg 2015-2017
Partner Advokatbyrå 2017- 

Verksamhets-
inriktning:
 
Familjerätt, brottmål, skadeståndsrätt, allmän praktik.

 

Född: 1971
 
Verksam vid advokatbyrån från: 2017.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 
2018

Utbildning:
Uppsala Universitet (jur. kand. 2006) 

Yrkeserfarenhet:
Kronofogdemyndigheten 2006-2010
Familjens jurist 2010-2015
Familjejuristerna Alverlind & Cederberg 2015-2017
Partner Advokatbyrå 2017- 

Verksamhetsinriktning: Familjerätt, brottmål, skadeståndsrätt, allmän praktik.

 


 
Verksam vid advokatbyrån från: 2017.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund: 
2019

Utbildning:
Jur.kand-examen Uppsala 2010

Yrkes-
erfarenhet:

Familjejuristerna Alverlind & Cederberg 2015-2017
Partner Advokatbyrå 2017- 

Verksamhets-inriktning: 
Brottmål, arvs- och familjerätt, boutredningar