LÄNKAR

Brottsofferjouren Östersund 
Är en ideell förening som har till uppgift att organisera och lämna kostnadsfritt stöd till brottsoffer.
I Jämtland tar årligen mer än 900 personer kontakt med jouren för att få råd och stöd,
antingen som brottsoffer eller som vittne.​

Hur får jag ut mitt skadestånd?
Länk till Domstolsverkets sida där du kan söka dig vidare till Kronfogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten

Rättegångsskolan
Här kan du förbereda dig inför rättegången (Brottsoffermyndighetens hemsida)

Brottsoffer, åtalad, vittne, klagande
Här finns en länk till Domstolsverkets sida där du kan söka dig vidare och hitta information om hur det går till i en rättssal

Frivården - Kriminalvården   
Här finns det svar på frågor om du dömts till påföljd i frihet, t.ex. samhällstjänst, skyddstillsyn, fotboja osv. samt personutredningar i brottmål m.m.

Brottsoffermyndigheten 
Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.

Advokatsamfundet